Spółdzielnia socjalna

Czy myśleliście kiedyś by założenie spółdzielni socjalnej uczynić pomysłem na biznes?
Spółdzielnia socjalna może być dla nas nie tylko miejscem pracy, ale także całkiem nieźle prosperującą firmą, w której niezmiernie istotną rzeczą jest zbudowanie dobrych relacji zarówno tych zawodowych, ale przede wszystkich społecznych.

To w naszej spółdzielni socjalnej mogą się integrować mieszkańcy, może też ona pomagać w organizowaniu miejsc na rynku pracy, a także przywróceniu ludzi na ten rynek. Dobra spółdzielnia służyć będzie celom biznesowym i socjalnym, to rodzaj społecznej ekonomii.

Spółdzielnia może być dla nas rodzajem biznesu,  gdyż poza prowadzeniem przedsiębiorstwa i integracją spółdzielców jest ona także okazją do prowadzenia działalności gospodarczej. To od nas – twórców spółdzielni zależeć będzie jaki produkt uczyni ona tematem swej przyszłej działalności. Te produkty to zwykle takie przedmioty, które nie wymagają od nas sporych finansowych nakładów, bo głównym zadaniem spółdzielni jest integracja jego członków.

Formalności, które należy spełnić, by założyć spółdzielnię są ustalone ustawowo, potrzebna jest jednak minimalna liczba osób – 5, by myśleć o realizacji tego przepisu na biznes.

Maksymalna liczba osób tworzących spółdzielnię nie może przekraczać 50, co nie oznacza, że osoby nie mogą się zmieniać w trakcie istnienia spółdzielni.

Założenie spółdzielni to pomysł na firmę dla osób, które zagrożone są marginalizacją, wykluczeniem i marginalizacją społeczną, ale warunek jest, by posiadały one pełną zdolność prawną. Ważnym rzeczą jest, by w spółdzielni profesjonalnej pomocy mogli udzielać specjaliści z wymaganymi kwalifikacjami, mogą stanowić oni 1/5 ogólnego składu spółdzielni. Osoby zatrudnione w spółdzielni powinny mieć umowę o pracę, jest to obowiązek zarządu. Każda spółdzielnia działa według własnego statutu, gdzie ściśle opisane są cele i zakres przyszłej działalności.  Statut opisuje zakres działań, prawa i obowiązki, zasady wyboru nowych członków zarządu i ich odwoływania oraz kwotę wpisowego.

Dobrze opracowany biznesplan dla naszego przyszłego biznesu, opisujący stopnie niepełnosprawności i wykluczenia społecznego, pozwala ubiegać się o dotacje unijne.
By firma jw postaci spółdzielni socjalnej działała zgodnie z prawem niezbędna jest rejestracja w sądzie, wpis w KRS, uzyskanie numeru NIP i REGON, po czym można założyć konto bankowe. Warto uzyskać także zwolnienie od starosty z obowiązkowych opłat ZUS dla zarejestrowanych w spółdzielni osób. Po złożeniu odpowiedniego wniosku możemy liczyć na duże upusty w ciągu pierwszych lat, co przy dużych nakładach finansowych na początku prowadzenia działalności ma kolosalne znaczenie.

Zyskując status OPP nasza spółdzielnia, a zarazem firma, może liczyć na 1% podatku od osób wspierających naszą działalność, co niewątpliwie może być dużym zastrzykiem finansowym.

Nie masz pomysłu na biznes, sprawdź czy zakładając spółdzielnię społeczną nie odkryjesz w sobie żyłki do działalności integrującej lokalną społeczność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *