Uprawa roślin energetycznych

Uprawa roślin energetycznych w dobie systematycznego wyczerpywania się zasobów surowców naturalnych może być dobrym pomysłem na biznes. Uprawy takie już zdobyły popularność w krajach Europy, gdyż ze względu na brak zanieczyszczenia powietrza przy ich wytwarzaniu, stają się one doskonałym źródłem do produkcji wszelkich innych paliw.
Z pewnością zadacie sobie pytanie czy taka produkcja jest opłacalna i czy można z niej dochodową działalność gospodarczą?

Zaostrzone przepisy unijne każą krajom członkowskim ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i mocno zwiększyć wytwarzanie energii odnawialnej. Do roku 2020 ogólny udział tej energii powinien się zamknąć w 15%, a na dzień dzisiejszy wynosi tylko 4,5 % w bilansie energetycznym, dlatego też jeśli nie spełnimy kryteriów narzuconych przez Unię Europejską przyjdzie nam nabywać od krajów, które posiadają nadwyżki tej produkcji – zielone certyfikaty. Przy niskim zapotrzebowaniu Polski na energię, a wysokimi zasobami ziemi rolnej, produkcja roślin energetycznych możemy być dla naszego kraju dobrym przepisem na biznes.

Opisywane wyżej zobowiązania wobec Polski nakładające określone udziały ww źródeł energii w bilansach energetycznych i zwiększeniu produkcji roślin energetycznych, były podstawą do wspierania tychże inwestycji przez rząd.

Osoby zainteresowane pozyskiwaniem odnawialnej energii pochodzącej z  plantacji energetycznych mogą liczyć na wsparcie finansowe, które przyczyni się do osiągnięcia założonych przez nas celów. Europejskie programy operacyjne oferują osobom chętnym w zainicjowaniu takiej produkcji pożyczki lub granty, kredyty, które są przydzielane na warunkach preferencyjnych dla pożyczkobiorców. Produkcja odnawialnych surowców energetycznych zawsze będzie się cieszyła popytem, gdyż jest ona gwarantowana przez rząd. Potencjalni plantatorzy powinni zostać uświadomieni o opłacalności produkcji w sposób obiektywny, tak by nie powtórzyła się zła kampania promująca uprawianie wierzby, która miała miejsce kilka lat temu. Produkcja roślin energetycznych to biznes z przyszłością, aczkolwiek zyski, które zeń otrzymamy mogą być rozłożone w czasie. Zyski z produkcji wierzby uzyskamy przy dużych areałach ziemi, gdyż inwestycja ta będzie generować zyski nawet do 20 lat, a rentowność tego interesu będzie już zauważalna w trzecim roku od powstania plantacji.

Rośliną energetyczną najbardziej polecaną jest wierzba, ze względu na jej wysoką plenność i takąż też produktywność. Wierzba jest także znana z tego, że posiada dość wysoką tolerancję środowiskową, może się utrzymać na terenach odłogowych, zalewowych i nawet zdegradowanych. Jej roczne przyrosty drewna wynoszą nawet kilkanaście procent tego, co utrzymalibyśmy z biomasy lasu rosnącego w naturalnym stanie. Posiadając jeden hektar uprawy wierzby możemy liczyć na nawet 30 ton rocznej biomasy, a pamiętajmy, że produktywność tych plantacji energetycznych sięga nawet 20 lat. Plantacje te są przyszłością Polski, gdyż ich wartości energetyczne w przypadku krzewiastych odmian wierzby są porównywalne aż z miałem węglowym.
Paliwo to staje się przyszłością nie tylko naszego rolnictwa, ale także przyszłością biznesu.

Skupy biomasy roślin energetycznych nie wymagają od rolników jakościowych wymagań, lecz jedynie zadeklarowanej masy surowca. Dopłaty unijne do opisywanych plantacji zwracają rolnikom część poniesionych kosztów z tytułu założenia plantacji. Dla plantatorów dodatkowym sposobem na biznes jest także możliwość użycia na plantacji osadów pochodzących z miejscowych oczyszczalni ścieków. Roczne zagospodarowanie tychże osadów może wynieść aż 300 ton, co jest niewątpliwym zyskiem z działalności gospodarczej.

Opisywany wyżej interes jest nie tylko rentowny dla rolników, ale także sposobem zróżnicowania prowadzonej przez przedsiębiorców działalności. W Polsce istnieją firmy wyspecjalizowane w prowadzeniu tych plantacji, począwszy od jej założenia aż po gwarantowany skup zakontraktowanej biomasy. Interes ten jest opłacalny i przyszłościowy ze względy na zwiększone restrykcje unijne w udziałach energii odnawialnej.

Rozważając realizację tego pomysłu na własny biznes weźmy pod uwagę także to, iż cena surowca pochodzącego z energii odnawialnej będzie sukcesywnie rosnąć wraz ze wzrostem cen paliwa tradycyjnego.

Uprawy roślin energetycznych są bezpieczne, przynoszą zysk przez wiele lat, a inwestycja w nie staje się sukcesywnie biznesem długofalowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *